Skip to Content

Формування політики маркетингових комунікацій як стратегічного фактору конкурентної боротьби

 УДК 339.138+330.146+332.021
Магерламова Ю. В. магістр, Румянцев А. П. докт. економ. наук., професор

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ФАКТОРУ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ

Останнім часом підприємства вступають в жорстку комунікативну конкуренцію. Комунікації для багатьох підприємств стали стратегічним фактором в конкурентній боротьбі при однакових умовах функціонування.
PDF

 schoolar | about seo