Skip to Content

Дослідження системи управління господарськими ризиками

УДК 338.621
© Сергун І.Г., магістр
© Кожемяченко О.О., ст. викладач
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ РИЗИКАМИ
Вступ. Середовище, у якому функціонує підприємство, являє собою сукупність ризиків з різною природою походження. Ризик виникає там, де існує декілька варіантів розвитку подій, а в умовах ринку (де все будується на принципах свободи вибору й конкурентної боротьби) ризик набуває особливого значення. Тобто ризик є результатом дій в умовах невизначеності (неповної визначеності).
Швидкі зміни довкола досить часто змушують суб’єктів підприємницької діяльності діяти сміливо, нетрадиційно і йти на ризик. Ризик часто приносить високу винагороду, а неризикування може призвести до недоотримання прибутків.
PDFschoolar | about seo