Skip to Content

Дослідження методів обґрунтування ефективності освоєння нових видів продукції

УДК 65.012.2 (075)
Ковальчук К. В. магістр, Скловська Є. Г., канд. тех. наук, доцент 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВОЄННЯ НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ

Проблеми визначення і дослідження інноваційних процесів, а також економічної оцінки інвестиційних рішень були і залишаються дискусійними, що знаходять відображення у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Однак, багато питань теоретичного і методичного характеру щодо комплексного дослідження проблем управління та оцінки інноваційної діяльності потребують поглибленої розробки. В Україні поки що не існує комплексного підходу стосовно дослідження проблеми оцінки ефективності нововведень.
PDF

 schoolar | about seo