Skip to Content

Оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку засобів дезінфекції

 УДК 339.137.22
Єрмакова О.В. магістр, Солнцев С.О. докт. фіз.-мат. наук, професор 

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЗАСОБІВ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

У механізмі ринкової взаємодії, як на макро-, так і на мікрорівні, конкуренція виконує роль основної рушійної сили ефективної самоорганізації. Конкурентоспроможність підприємства є однієї з найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує можливість і ефективність адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. Тому є актуальним обґрунтування підходів щодо її дослідження, для наступної розробки системи заходів зміцнення положення і досягнення конкурентних переваг підприємства .
PDF

 schoolar | about seo