Skip to Content

Удосконалення практики корпоративного управління на українських акціонерних товариствах

 УДК 65.012.32 : 658.114.3
Дяченко Н. М. магістр,  Савчук Л. М. канд. економ. наук, доцент

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ

Корпоративне управління є основоположною ознакою ринкового спрямування конкурентоспроможного підприємства. Воно не просто дозволяє вирішувати проблему захисту прав акціонерів і контролю за управлінням, а також є найважливішою умовою функціонування і розвитку ринкової економіки як основи формування підвалин громадянського суспільства.
PDF

 schoolar | about seo