Skip to Content

Методи антикризового управління підприємством

УДК 338
Москаленко Л.А.,магістр
Хринюк О.С.,канд. економ. наук, доцент
МЕТОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У роботі досліджуються методи антикризового управління на підприємствах. Підкреслюється необхідність їх поділу на тактичні та стратегічні. Подається загальна характеристика основних тактичних та стратегічних методів антикризового управління підприємством. Систематизація та визначення змісту вказаних методів сприяє розширенню можливостей впливу підприємств на недопущення та нейтралізацію кризових явищ в своїй діяльності.
PDFschoolar | about seo