Skip to Content

Теоретичні основи оцінки інноваційного потенціалу підприємства

Круш Н.П.,магістр,
Кавтиш О.П.,к.е.н., старший викладач
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті систематизовано та досліджено теоретичні основи оцінки інноваційного потенціалу підприємства. На основі системного та комплексного підходів запропоновано узагальнену методику оцінки інноваційного потенціалу підприємств з урахуванням комплексності та складності понять «інновація», «інноваційний потенціал» у розрізі галузей, окремих підприємств та видів діяльності.
PDFschoolar | about seo