Skip to Content

Вплив факторів на збільшення прибутку підприємства

УДК 338.45:621
Дзюба І.В., магістр
Шашина М.В., к.е.н., доц.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто ряд факторів впливу на збільшення прибутковості підприємства. Запропоновано та розраховано ефект від здійснення деяких заході для покращення фінансового результату.
PDFschoolar | about seo