Skip to Content

Вдосконалення збутової політики

УДК 658.8
Удод О.В., бакалавр,
Юдина Н.В., к.е.н, ст. викладач
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ
В статті розглянуто формування збутової політики меблевих підприємств України. Проаналізовано основні фактори зовнішнього маркетингового середовища, визначені найбільш впливові загрози й можливості та запропоновано методи підвищення ефективності збутової політики меблевих підприємств України в сучасних умовах господарювання.
PDFschoolar | about seo