Skip to Content

Дослідження перспектив нановиробництва в Україні

 
 
УДК 123.456:789
Турутова О. І., бакалавр
Юдіна Н. В., к.е.н., ст. викладач
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ НАНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
В статті обґрунтовано перспективність розвитку нановиробництва в Україні. В ході дослідження визначено основні маркетингові особливості вітчизняного нановиробництва. Проведена оцінка наявних в Україні потужностей для розробки та виробництва наноматеріалів. Окреслені пріоритетні напрямки наукових досліджень, на які існує попит на світових ринках, а також виявлено основні фактори, що перешкоджають розвитку нановиробництва в Україні, та наведено найімовірніші шляхи їх усунення.
 
PDFschoolar | about seo