Skip to Content

Аналіз тенденції ринку вина в Україні

УДК 339.13.017:663.21
Кобець І.В., бакалавр
Юдіна Н.В., к.е.н., ст. викладач
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ВИНА В УКРАЇНІ
В статті розглянуті тенденції розвитку ринку вина в Україні. В ході дослідження проаналізовано сучасний стан, визначено основні маркетингові особливості вітчизняного ринку вина в Україні та виявлені проблеми його розвитку.
PDFschoolar | about seo