Skip to Content

Методика визначення доцільності створення збутової структури для підприємства на ринку пакувального обладнання (на прикладі тов «нпп інтермаш»)

УДК 339.138
Дорогань С.М., бакалавр
Комяков О.О., к.е.н., доцент
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ЗБУТОВОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «НПП ІНТЕРМАШ»)
У статті наведено загальні характеристики ринку пакувального обладнання. Розроблено алгоритм проведення маркетингового дослідження, ціллю якого є визначення ефективності відкриття та оптимального розташування торгових представництв підприємства. Визначено задачі дослідження, пошукові питання та методи збору інформації
PDFschoolar | about seo