Skip to Content

Формування іміджу торгової марки

УДК 338.242
Ю.Г. Губар., магістр
С.О. Солнцев, доктор фізико-математичних наук, професор
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВОЇ МАРКИ
У статті обґрунтована необхідність підтримки позитивного відношення до торгової марки, визначена роль торгової марки для підприємства. Визначено особливості формування торгової марки та проаналізовано фактори, які впливають на процес її формування. В роботі розглянуто етапи та систематизовано процес формування іміджу торгової марки. Розроблена та запропонована схема оптимального формування іміджу торгової марки.
PDFschoolar | about seo