Skip to Content

Роль емоцій в інтернет-комунікаціях страхових компаній

УДК 368: 659.1
Бабаліч Ю.С. бакалавр
Юдіна Н.В.,к.е.н., ст. викладач
РОЛЬ ЕМОЦІЙ В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Зазначено, що ставлення споживачів страхових послуг до страхової компанії залежить від емоцій які викликає реклама даної фірми. Розкрито роль оформлення сайту при просуванні страхових послуг. Акцентовано увагу на творчих концепціях сайтів страхових компаній та досліджено, які саме елементи творчих концепції є ефективними.
PDFschoolar | about seo