Skip to Content

Оцінка ефективності маркетингової діяльності сфери послуг

 УДК 123.456:789
Ткаченко Т.П., Кубишина Н.С. канд. економ. наук, доцент

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СФЕРИ ПОСЛУГ

Актуальність дослідження зумовлена важливістю маркетингу як теорії і практики підприємницької діяльності, застосування якого сприяє ефективному функціонуванню підприємств. Враховуючи загальний економічний спад та посилення кризових явищ, прийняття ефективних управлінських рішень набуває особливої важливості. Внаслідок кризи зростають ризики підприємств, тому зростають вимоги щодо удосконалення маркетингової діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств. Для вирішення відповідних завдань необхідно регулярно проводити оцінку ефективності маркетингової діяльності підприємства.
PDF
 schoolar | about seo