Skip to Content

Формування та розвиток корпоративної культури в компанії

УДК 35:022.8
Григорська Н. М., Савчук Л. М. канд. економ. наук, доцент

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В КОМПАНІЇ

На шляху переходу від індустріального до постіндустріального і далі – до інформаційного суспільства, з розвитком духовного і матеріального виробництва, інтелектуально-освітнього компонента трудового потенціалу зростає роль корпоративної культури.
PDF

 schoolar | about seo