Skip to Content

Диференційно-порівняльний підхід до аналізу розвитку промислового виробництва України у міжкризовий та кризовий періоди

УДК 338.124.4
Бальвас І.Г., Войтко С.В. канд. екон. наук, доцент

ДИФЕРЕНЦІЙНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ У МІЖКРИЗОВИЙ ТА КРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ

Світова економічна криза, що розпочалась у 2007 році в США, зачепила в тій чи іншій мірі економіки більшості країн світу. У тому числі наслідки кризи відчутні і в Україні. Виникнення фінансової та економічної криз в Україні стало очевидним восени 2008 року після погіршення низки економічних показників і повідомлень про фінансові проблеми провідних комерційних банків країни.
PDF

 schoolar | about seo