Skip to Content

Фінансовий арбітраж в термінах теорії прийнтяття рішень

 УДК 336.761.6
Сухих П. О. студент групи УК–31 Факультет менеджменту та маркетингу Національний технічний університет України „КПІ” 
Єрохіна Ю.С. студентка групи УК–31 Факультет менеджменту та маркетингу Національний технічний університет України „КПІ”

ФІНАНСОВИЙ АРБІТРАЖ В ТЕРМІНАХ
ТЕОРІЇ ПРИЙНТЯТТЯ РІШЕНЬ

У даній статті автори адаптували концепцію фінансового арбітражу до стандартної задачі теорії прийняття рішень.
Мета дослідження полягала в розробці моделі виявлення арбітражних можливостей в рамках теорії прийняття рішень та окресленні потенційних напрямків подальшої роботи за цією темою.
Було розроблено модель фінансового ринку з урахуванням фактору невизначеності. На основі цієї моделі було проведено дослідження процесу прийняття рішення арбітражера на фінансових ринках та записано модель прийняття рішень на фінансових ринках.
PDF
 schoolar | about seo