Skip to Content

Оцінка та аналіз вартості житлової нерухомості.

УДК 336.77: 519.85
Стецюк М.А. Національний технічний університет України «КПІ»

ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ.

В даній статті проаналізовано стан ринку житлової нерухомості на прикладі м. Києва. Була побудована модель оцінки вартості житла з врахуванням основних чинників впливу на формування ціни. Було проаналізовано стан ринку банківських послуг. На основі математичної моделі було розроблено програмний продукт, який дозволяє оцінити вартість нерухомості за її основними характеристиками та визначати оптимальну кредитну схему. Яка б максимально зменшила витрати на кредит враховуючи ситуацію на кредитному ринку.
PDF
 schoolar | about seo