Skip to Content

Дослідження короткострокового прогнозування – модель Брауна

 УДК 330.46
Матвієнко Т.В., Студентка групи УЕ-51. Цеслів О.В.
Канд.,т.наук., доцент Національний технічний університет України «КПІ»

Дослідження короткострокового прогнозування – модель Брауна

Стаття присвячена дослідженню моделі Брауна для короткостроко-вого прогнозування, коли зовнішні умови швидко змінюються. Наведено при-клад застосування моделі Брауна.
PDF
 schoolar | about seo