Skip to Content

Моделювання розвитку персоналу на підприємстві

 УДК 331:519.7
© Рисцов І.К. Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». © Масляєва Л.В.
Бакалавр економіки і підприємництва
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Моделювання розвитку персоналу на підприємстві

Стаття присвячена вдосконаленню керування інформацією про кадровий склад організації та розвиток персоналу, шляхом застосування сучасних математичних, інформаційних засобів і технологій.
Значимість дослідження полягає в розробці методики застосування отриманих результатів моделювання для управління навчанням персоналу.
Методика включає: аналіз функцій та завдань кадрової політики; створення гнучких інструментів для оптимального підбору часу навчання; розробку інформаційної бази про кадри підприємства.
 
PDFschoolar | about seo