Skip to Content

Прогнозування економічних показників компанії Стільникового зв’язку на основі трендових моделей

УДК 330.46
Цеслів А.С., студентка
Пасенченко Ю.А., канд.ф-мат.наук, доцент
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОМПАНІЇ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ ТРЕНДОВИХ МОДЕЛЕЙ
Вступ
Телекомунікаційна галузь є однієї галузей сучасної економіки, що розвиваються досить швидко. Стільниковий зв'язок займає в галузі особливе місце. В останні роки стільниковий зв'язок в Україні одержав потужний поштовх у розвитку;
PDFschoolar | about seo