Skip to Content

Модель стратегії поведінки компанії по страхуванню транспортних засобів

УДК 005.521
Жуковська О. А., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем
Факультет менеджменту та маркетингу
Національний технічний університет України „КПІ”
Гук С. О., студент групи УК-31М
Факультет менеджменту та маркетингу
Національний технічний університет України „КПІ”
МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ КОМПАНІЇ ПО СТРАХУВАННЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Анотація
З набуттям Україною незалежності, економічні й соціальні перетворення, що відбуваються, зумовили необхідність побудови адекватної системи страхування, яка б стала надійним захистом для юридичних і фізичних осіб від матеріальних втрат, спричинених стихійним лихом, нещасним випадком чи іншими ризиковими обставинами.
В статті визначаються концептуальні засади формування стратегії страхової компанії з врахуванням особливостей, що притаманні страховому бізнесу. При цьому, формування стратегії базується на класичній моделі ризику. Також, в рамках даної моделі розглянуто ймовірність банкрутства компанії.
PDFschoolar | about seo