Skip to Content

Оцінка технологічної складової конкурентоспроможності національної економіки

 УДК 339.92: 338.46
Коротченкова Ю. О. студентка 2-го курсу, Герасимчук В. Г.
д.е.н., професор

Оцінка технологічної складової конкурентоспроможності національної економіки

Виявлено закономірності розвитку ринку високотехнологічних товарів (ВТТ) упродовж 1993–2007 рр. Проведено їх аналіз з використанням основних індикаторів технологічної конкурентоспроможності – національної орієнтації, соціально-економічної та технологічної інфраструктури, виробничого потенціалу, технологічного стану виробництва й експорту ВТТ. Виділено домінуючі фактори, що пояснюють зміни високотехнологічного сектору економіки, на прикладі відповідних галузей США, Японії та Китаю.
PDF
 schoolar | about seo