Skip to Content

Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності держави

 УДК 123.456:789
Шкробот М.В. магістр, Кам’янська О.В канд.екон.наук, доцент

Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності держави

Процеси глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства у ХХІ ст. вимагають принципово нових підходів до формування та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Ключовими факторами успіху в сучасній конкурентній боротьбі є інновації. Окрім цього, темпи і якість економічного зростання підприємства в новому часі безпосередньо залежать від політики і вибраної стратегії розвитку інтелектуального потенціалу держави. Україна як держава, що протягом 2007-2008 років продемонструвала подальше зниження рівня інтегральної конкурентоспроможності (84-місце у 2005 році), в тому числі у категорії «Технологічна готовність», має нарешті звернути увагу на інноваційну політику.
PDF
 schoolar | about seo