Skip to Content

Формування оптимального лізингового плану інноваційного розвитку підприємства

УДК339.727.3 

Низова О.С., магістрант
Дергачова В.В., д.е.н.
кафедра міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

Формування оптимального лізингового плану інноваційного розвитку підприємства

Трансформування економіки України на початку третього тисячоліття залишається вкрай складним. Глобальні аспекти еволюції людства, масштаби і швидкість змін у світогосподарському просторі, революційні перетворення в економіках окремих країн і міждержавних співтовариств - з одного боку, і українські реалії псевдоринкового реформування та нестабільні параметри розвитку вітчизняної економіки, з другого боку, - визначають цей стан.
PDF
 schoolar | about seo