Skip to Content

Актуальні проблеми розробки та впровадження інноваційних проектів в Україні

УДК 330.322.4
УДК 330.322.014
Жуйкова К.В., асистент кафедри менеджменту,
Мельничук В.М., бакалавр
СТРУКТУРА ТА РОЗПОДІЛ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Вступ. Питання дефіциту фінансових ресурсів для розвитку економіки країни сьогодні поступово вирішується в порівнянні з минулими роками. Іноземні інвестори все більше проявляють інтерес до українських підприємств, тим самим направляють значні кошти для їх розвитку. Але незважаючи на це, залучення іноземних інвестицій не вирішує всі виробничі й фінансові проблеми, які постають перед підприємствами. Актуальність теми полягає у тому, що проблема інвестиційного забезпечення є однією з найбільш складних на сучасному етапі розвитку України.
PDFschoolar | about seo