Skip to Content

Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України

УДК 338.45:621
Коливушко А.Г. магістрант, Гавриш О.А. доктор технічних наук, професор

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Уповільнення темпів відновлення парку устаткування на підприємствах промисловості, відставання за рівнем розвитку технологій у базових галузях, таких як металургія, добувна промисловість, машинобудування, від світових аналогів призводить до падіння обсягів виробництва. У свою чергу, падіння обсягів виробництва знижує можливості вітчизняних підприємств вкладати кошти у відновлення виробництва, а також створює проблеми при одержанні кредитів. Таким чином, інноваційна діяльність підприємств дає поштовх для розвитку інвестиційної привабливості як окремих підприємств, так і галузей в цілому.
PDF
 schoolar | about seo