Skip to Content

Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення (на прикладі ТОВ “КСЕНА”)

Васечко Ю.І. ФММ УЕ-52  НТУУ ”КПІ”

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ “КСЕНА”)

В даній роботі розкривається розробка положень і практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності аналізу фінансового стану підприємства і, як наслідок, покращення його конкурентоспроможності. Об’єктом дослідження є підприємство – ТОВ “Ксена” яке працює на меблевому ринку України. Робота складається зі вступу, постановки задачі, результату дослідження, висновку та джерел літератури. 
PDF
 schoolar | about seo