Skip to Content

Основи економічної оцінки надійності в електроенергетиці

 УДК 621.311.019.3.
Кузь О.О. студентка гр. УЕ-41, Ігнатенко М.С. магістр, Сердюк Б.М. канд. техн. наук, доцент

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

Існує ряд публікацій з проблеми оцінки збитків від порушення електропостачання споживачів, а також методик використання отриманих даних відносно збитків при планеруванні розвитку і експлуатації об'єктів електроенергетичних систем. Критичний аналіз запропонованих методик визначення збитку від порушення електропостачання дозволяє зробити висновки, що вони мають лаву спірних передумов які використовуються в явному або неявному вигляді та приводять до некоректних результатів. 
PDF
 schoolar | about seo