Skip to Content

Особливості управління окремими видами оборотніх активів

Райська Т.О.магiстр
Серожим В.И.канд. екон. наук, доцент
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ОБОРОТНІХ АКТИВІВ
Cтаттю присвячено проблемі управління оборотними активами. В роботі розглянуто суть та економічний зміст управління оборотними активами, як складової частини виробничого потенціалу, значення їх ефективного використання в досягненні фінансової стабільності та розвитку підприємства, визначено загальні засади управління ними для забезпечення сталої та стабільної роботи підприємства. У статті узагальнено подана політика управління окремими видами оборотних активів, зокрема: запасами товарно-матеріальних цінностей, дебіторською заборгованістю, грошовими активами.
PHPschoolar | about seo