Skip to Content

Інтелектуальний капітал підпирємства

УДК 657.421.32 (075.8)
Сердюк Б.М., канд. техн. наук, доцент
Трутенко Г.О.,Національний технічний університет України ”КПІ”
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
У статті йдеться про дослідження економічної категорії „інтелектуальний капітал” у процесі діяльності підприємства. При формуванні моделі діяльності підприємства розглянуто теоретико-методологічні основи формування та ефективного використання інтелектуального капіталу підприємства як нового напряму в теорії управління діяльності підприємства та теорії економіки підприємства. Автори подають специфіку аналізу інтелектуального капіталу підприємства й пропозиції з інтелектуалізації економіки України.
PDFschoolar | about seo